pardubickykraj.cz | lanskroun.eu | policie.cz | lanskrounsko.cz
Počasí
Důležité kontakty

Obecní úřad

tel.+420 465 324 552
+420 465 325 010
mailobec@zichlinek.eu


Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00

První sobota v měsíci
9:00 - 11:00


Záchranný systém

Jednotné číslo112
Hasiči150
Lékařská pomoc155
Policie158


Hlášení poruch a havárií

Elektřina840 850 860
Plyn1239
Voda840 111 118
Kabel. TV776 677 776
Silnice465 324 599

Poplatky se hradí buď v hotovosti přímo na obecním úřadě nebo bezhotovostně na číslo účtu 10522611/0100Variabilní symbol = (pětimístné číslo, např. 10+čp.1=10001, 10+čp.108=10108)

Případně volejte o upřesnění tel.: +420 774 624 552

Odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu:
650 Kč
za každou osobu a rok

Místní poplatek ze psů

První pes poplatníka 150 Kč
za každý rok

Druhý a další pes poplatníka 300 Kč
za každého psa a rok

Další zpoplatněné služby

Nájem hrobového místa 35 Kč
za každý metr čtvereční a rok

Nájem urnové schránky (ve zdi) 60 Kč
za každý rok

Zapůjčení vysoušeče (odvlhčovače) - osoba s trvalým pobytem v obci 20 Kč
za každý den

Zapůjčení vysoušeče (odvlhčovače) - osoba bez trvalého pobytu v obci 40 Kč
za každý den